Czy odkrywka węgla brunatnego to szansa na rozwój rynku energetycznego w Polsce?

Posted on 11/07/2019 4:20pm

Budowanie nowych kopalń węgla brunatnego to szansa na rozrost sektora energetycznego, aktywizację gospodarczą województw Polski południowo-zachodniej i utworzenie miejsc pracy. W 2013 roku polska wytwórczość tego surowca przekroczyła 60 mln t, a zapotrzebowanie na niego stale rośnie.


mining equipment
Author: Bernt Rostad
Source: http://www.flickr.com
Państwowy Instytut Geologiczny ocenił zasoby węgla brunatnego na 22 mld t. Ale dostępne źródła wyczerpują się. Jeżeli rozrost górnictwa węgla brunatnego zostanie zatrzymany, ostatnia kopalnia ma małe możliwości przetrwania dłużej niż do 2030 r. Ostrożnie do tego przekonują się mieszkańcy naszych gmin.

Zespół Elektrowni PAK przymierza się do uruchomienia własnej odkrywki. Spółka pozyskała już koncesję na odkrywanie i rozpoznawanie złoża w obszarze Poniec - Krobia i Oczkowice w powiecie gostyńskim. Na terenie gmin Krobia, Poniec i Miejska Górka od 2011 roku trwają prace badawcze nad złożami węgla brunatnego. Zgodnie z koncesją inwestor ma wykonać 339 otworów. Posłużą one określeniu tzw. „zasobności złóż węgla brunatnego”, czyli jak bardzo jest ono wartościowe.

Z raportów przedkładanych do ministerstwa środowiska wynika, że inwestor zrobił do tej pory 104 odwierty poszukiwawcze.

Czy wiesz, gdzie jeszcze można odszukać analogiczne materiały? Jeśli nie, to kliknij na ten odnośnik i zerknij na treść (https://alwro.com.pl/stopy-odlewnicze/) zaprezentowanego tam postu.

Po skończeniu wiercenia inwestor będzie mógł starać się o zdobycie pozwolenia na wydobycie. To formalność prowadząca do zainicjowania odkrywki. Według biegłych odkrywka na złożu Poniec-Krobia-Oczkowice może zająć teren nawet 10 tysięcy hektarów. Znaczy to, że z pokrywy ziemi znikną 22 miejscowości. W pobliżu kopalni mają również powstać dwa bloki energetyczne o łącznej mocy 1000 MW. Zespół Elektrowni PAK wykonał już ponad 100 odwiertów w gminie Krobia, Poniec i Miejska Górka. Inwestor przyznał że opór mieszkańców blokuje kontynuowanie prac na owych terenach. Na odkrycie złoża ma czas do 2016 roku. Mimo, że koszty wybudowania kopalni są duże, inwestorzy chętnie sięgają po węgiel brunatny. Jest on tańszy w eksploatacji w konfrontacji np. do energii pozyskiwanych z farm wiatrowych.

Przeciwnicy mają jednak silne uzasadnienia. W Wielkopolsce, która jest najbardziej rozbudowanym rolniczo terenem w Polsce, odkrywka (na Stopkopalni.pl) da więcej strat niż korzyści. Źle odbije się na miejscach pracy, spustoszy okoliczne rolnictwo i przedsiębiorstwa przetwórcze. Nieodwracalnie wpłynie na środowisko naturalne, co potwierdzają znawcy. Amerykańscy naukowcy udowadniają że bliskość kopalni odkrywkowych jest szkodliwa dla zdrowia i może nieść za sobą nieodwracalne skutki. Według ich raportów zanieczyszczenia oraz pyły wydzielane w czasie prac w kopalni mogą przyczyniać się do powstawania wad wrodzonych u dzieci. Ich występowanie może być nawet dwukrotnie większe niż u mieszkańców regionów, w których jest kopalnia podziemna.

Tags: węgiel brunatny, górnictwo, elektrownie, kopalnie, odkrywki