Jak można ochronić środowisko naturalne?

Posted on 14/03/2019 5:02pm

Są dziedziny, w których pozytywne praktyki uniemożliwiają stosowanie niecnych praktyk. Najczęściej takie dziedziny mają związek z szeroko pojętym interesem społecznym, co znaczy, że ich działania, przyszłe decyzje i realizowane projekty, będą miały wpływ na każdego z nas, a także na środowisko naturalne. Nie dziwi więc, że w takim temacie mówimy o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak ogromne projekty, iż w konsekwencji mają one wpływ na każdego z nas i to przez kolejne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają za zadanie to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

ma rzeczowo ocenić wpływ planowanego projektu – budowlanego lub wydobywczego, na środowisko naturalne (w tym też na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego typu dokumentu wymaga, by znajdowała się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który musi być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zyskanie koniecznych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w tego typu postępowaniu musi być zapewniony udział społeczeństwa.
Naturalne składniki
Author: Milena Janiczek
Source: http://www.flickr.com
Ocena oddziaływania na środowisko jest niezbędna w przypadku planowanych przedsięwzięć, jakie z wielkim prawdopodobieństwem będą miały wpływ na środowisko. Może też być niezbędna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska tych przedsięwzięć, jakie widnieją na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednak, nie istnieje w rzeczywistości lista przedsięwzięć, jakie mogą znacząco wpłynąć na obszar Natura 2000. W takim wypadku procedura rusza, kiedy istnieje podejrzenie, iż konkretny projekt może na ten obszar mieć wpływ. Procedura ta także nie jest niezbędna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko naturalne, lecz jego realizacja jest zawarta w planach ochrony obszaru Natura 2000.Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ danego projektu na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków życia ludzi, dóbr materialnych, zabytków czy dostępności kopalin. Sprawdzane są też możliwości, ażeby zmniejszyć niedobry wpływ danego działania na środowisko naturalne, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie działania mają na celu ochronę ludzi i środowiska naturalnego przed zgubnymi skutkami wielkich, ingerujących w nasze życie, działań. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to ważne w każdej dziedzinie, jednak trzeba mieć na uwadze, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.

Tags: ochrony środowiska