Jak muszą być wykonane instalacje elektryczne? O jakich kwestiach najlepiej pamiętać, żeby wszystko przebiegało należycie?

Posted on 14/05/2019 12:47pm

Instalacje elektryczne powinny być projektowane i wykonane w zgodzie z różnorodnymi wymaganiami norm a także przepisów. Uwzględniać powinny one różne wymagania techniczne oraz inne uwarunkowania. Jakie?

instalacje elektryczne
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Przede wszystkim najważniejsze jest przeznaczenie obiektu, czyli trzeba wiedzieć czy jest do czynienia z mieszkaniem, warsztatem, a może obiektem przemysłowym. Istotna jest technologia budowy albo przebudowy obiektu, a również model i właściwości stosowanych materiałów budowlanych.

Jeżeli ten artykuł jest dla Ciebie wartościowy to sprawdź serwis druk bytom, w którym przeczytasz podobne informacje. One na pewno będą dla Ciebie użyteczne.

Nie zapominać należy o typie i mocy zainstalowanych odbiorników energii, mają one faktycznie znaczny wpływ na cały proces podłączania oraz żywotności instalacji. Na pewno pamiętajmy również o warunkach środowiska, jakie oddziałują szkodliwie na instalacje i urządzenia, a także prognozowanego oddziaływania instalacji oraz urządzeń na otoczenie. Instalacje elektryczne wykonywane są z wykorzystaniem izolowanych przewodów jedno i wielożyłowych, kabli elektroenergetycznych, a także przewodów szynowych. Jesteśmy w stanie również wykorzystać przewody nieizolowane, lecz są to jedynie specyficzne przypadki.

Jeżeli nie chcesz, żeby umknęły Ci inne podobne kwestie odnoszące się do omawianego na tej stronie tematu, to kliknij i więcej znajdziesz tutaj (http://malowanielinii.com/oznakowanie/oznakowanie-poziome-parkingu-podziemnego/).

Położenie przewodów oraz stosowany osprzęt elektrotechniczny, a także materiały ochronne i mocujące muszą być tego rodzaju, żeby podczas normalnej pracy i w czasie zakłóceń nie pojawiało się istotne pogorszenie się właściwości przewodów oraz aby było zachowane pełne bezpieczeństwo pod kątem porażeniowym, pożarowym oraz innym. Przewody położone w sposób niedostrzegalny dla użytkownika muszą być prowadzone poziomo lub pionowo, natomiast na podłodze czy na suficie równolegle lub prostopadle do naroży.elektryka, przewody
Author: Kullez
Source: http://www.flickr.com
Przewody ułożone w szczelinach dylatacyjnych, tam gdzie powstają łączenia płyt i bloków budowlanych muszą być tak prowadzone, aby w sytuacji spodziewanych naturalnych rozmieszczeń nie występowało uszkodzenie przewodów. Rury, listwy oraz kanały izolacyjne, jak i jednocześnie inne elementy, na jakich ułożone są przewody, nie mogą posiadać ostrych krawędzi, które zagrażają usterką izolacji przewodów. Powinno być tam tyle miejsca, ażeby podczas układania przewodów nie tworzyły się jakieś ostre zagięcia lub załamania. Najbardziej odpowiedni sposób na położone instalacji to jej rozplanowanie, dzisiaj nie ma z tym trudności, gdyż są nowoczesne sposoby, jak program do projektowania instalacji elektrycznych.

Tags: przemysł, przewody, techniczne