Sporządzanie planu organizacji ruchu drogowego

Posted on 23/05/2019 7:26am

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani odbycia kursów w tym kierunku. Jedyne, co może być przydatne, to wiedza w zakresie sporządzania takich projektów oraz zgoda odpowiednich władz na wdrożenie projektu w życie.
Niekiedy niezbędne będzie uzyskanie zgody komendy policji. Ma to miejsce w przypadku zmiany organizacji ruchu w obrębie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
We wszystkich sytuacjach potrzebne jest zgoda władz określonego terenu oraz zatwierdzenie przez odpowiedni organ.

Ten serwis internetowy klimatyzacja wrocław cennik posiada fascynujące informacje na omawiany temat, więc, jeśli ta tematyka Cię intryguje, to sprawdź to obowiązkowo.

Przykładowo projektowanie organizacji ruchu w obrębie drogi powiatowej zatwierdza starosta lub prezydent miasta, natomiast w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek danego województwa.

Warunki dotyczące projektuprojekt może zostać napisany ręcznie lub z użyciem specjalnego programu komputerowego. Musi być stworzony zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury i zawierać mapy w określonych skalach, na których zaznacza się lokalizację zmian. Prawidłowo sporządzony projekt stałej organizacji ruchu zawierać będzie szczegółowy opis techniczny, wraz z opisem danej lokalizacji, właściwościami danej ulicy, jak również z podaniem likwidowanych lub wprowadzanych znaków drogowych. Trzeba pamiętać o wpisaniu planowej daty początku trwania zmian, opcjonalnie także terminu zakończenia.

Powody zmian w organizacji ruchu

autostrada
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Projekt zmiany organizacji ruchu może powstać z rozmaitych powodów. Nierzadko przyczyną jest rozbudowa wcześniejszej drogi, objazd z powodu prac remontowych, powstanie nowego budynku czy wyznaczanie miejsc postojowych. Charakterystycznym przykładem jest sytuacja, w której dokonuje się zmian w sygnalizacji czy znakach drogowych ze względu na wysoką częstotliwość występowania wypadków drogowych w danym miejscu. Może to wynikać ze złego rozlokowania lub niedoboru znaków drogowych, w szczególności przejść dla pieszych. W miejscu, gdzie kierowcy szczególnie często jeżdżą z nadmierną prędkością, może zostać zastosowane rozwiązanie w postaci fotoradarów.

Tags: projekt, ruch, drogi

Author: Paweł Bylicki
Source: ZUT Budmal