Sporządzanie planu organizacji ruchu drogowego

Posted on 14/03/2019 7:24pm

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani odbycia kursów w tym kierunku. Jedyne, co może być przydatne, to wiedza w zakresie sporządzania takich projektów oraz zgoda odpowiednich władz na wdrożenie projektu w życie.
Niekiedy niezbędne będzie uzyskanie zgody komendy policji. Ma to miejsce w przypadku zmiany organizacji ruchu w obrębie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
We wszystkich sytuacjach potrzebne jest zgoda władz określonego terenu oraz zatwierdzenie przez odpowiedni organ. Przykładowo projektowanie organizacji ruchu w obrębie drogi powiatowej zatwierdza starosta lub prezydent miasta, natomiast w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek danego województwa.


Warunki dotyczące projektu

projekt może zostać napisany ręcznie lub z użyciem specjalnego programu komputerowego. Musi być stworzony zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury i zawierać mapy w określonych skalach, na których zaznacza się lokalizację zmian. Prawidłowo sporządzony projekt stałej organizacji ruchu zawierać będzie szczegółowy opis techniczny, wraz z opisem danej lokalizacji, właściwościami danej ulicy, jak również z podaniem likwidowanych lub wprowadzanych znaków drogowych. Trzeba pamiętać o wpisaniu planowej daty początku trwania zmian, opcjonalnie także terminu zakończenia.Powody zmian w organizacji ruchu

autostrada
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Projekt zmiany organizacji ruchu może powstać z rozmaitych powodów. Nierzadko przyczyną jest rozbudowa wcześniejszej drogi, objazd z powodu prac remontowych, powstanie nowego budynku czy wyznaczanie miejsc postojowych. Charakterystycznym przykładem jest sytuacja, w której dokonuje się zmian w sygnalizacji czy znakach drogowych ze względu na wysoką częstotliwość występowania wypadków drogowych w danym miejscu. Może to wynikać ze złego rozlokowania lub niedoboru znaków drogowych, w szczególności przejść dla pieszych. W miejscu, gdzie kierowcy szczególnie często jeżdżą z nadmierną prędkością, może zostać zastosowane rozwiązanie w postaci fotoradarów.

Tags: projekt, ruch, drogi

Author: Paweł Bylicki
Source: ZUT Budmal